وضعیت – حالت آبادان آبادان بهداشتی دانشکده

وضعیت – حالت: آبادان آبادان بهداشتی دانشکده ماه رمضان موادغذایی آبادان تشدید پایش مراکز تهیه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کسری وام‌های ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی

بعد از تک نرخی شدن ارز و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان جهت دلار اکنون بانک‌ها از کسری‌های ناشی از اختلاف قیمت ایجاد شده،‌ جهت پرداخت تسهیلات ارزی گله‌مندند. 

کسری وام‌های ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی

کسری وام های ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی

عبارات مهم : اختلاف

بعد از تک نرخی شدن ارز و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان جهت دلار اکنون بانک ها از کسری های ناشی از اختلاف قیمت ایجاد شده، جهت پرداخت تسهیلات ارزی گله مندند.

به گزارش ایسنا، حدود ۲۰ روز از تک نرخی شدن دلار و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان جهت آن گذشته هست. بر این اساس دیگر قیمت هایی که روزانه در مرکز مبادلات ارزی تعیین و جهت متقاضیان خاص پرداخت می شد، معنی خود را از دست داده و قیمت جهت تمامی متقاضیان مهم یکی شده است هست. بنابراین اگر تا پیش از این دریافت کنندگان ارز مبادله ای دلار را تا ۳۸۰۰ تومان و در گذشته با نرخی پایین تر دریافت می کردند، اکنون قیمت پرداختی آنها جهت هر دلار تا ۴۲۰۰ تومان زیاد کردن یافته است که نسبت به آخرین قیمتی که در مرکز مبادلات ارزی وجود داشت، حدود ۴۰۰ تومان زیاد کردن دارد.

این در حالی است که در بخش تسهیلات ارزی پرداختی از سوی بانک ها نیز اکنون این اختلاف قیمت با گلایه هایی همراه شده است هست. گفت وگو با بعضی مدیران ارشد نظام بانکی از این حکایت دارد که به هر حال استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی تا پیش از این در قالب یوزانس یا فاینانس تسهیلاتی دریافت کرده اند که بر مبنای دلار مبادله ای بوده و کمتر از ۳۸۰۰ تومان قیمت داشته هست. ولی اکنون هنگامی که که به وقت سررسید این تسهیلات نزدیک شده است و باید پرداخت ها انجام شود، به هر حال با وجود اینکه در حال حاضر دلار ۴۲۰۰ تومان است ولی دریافت کننده تسهیلات متعهد به بازپرداخت آن بر مبنای قیمت ارزی است که در وقت گرفتن تسهیلات محاسبه شده است است.

کسری وام‌های ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی

بر این اساس به طور طبیعی و بر اساس قرارداد منعقده گیرنده تسهیلات ارزی آن را بر مبنای دلاری کمتر از ۳۸۰۰ تومان پرداخت می کنند، در حالی که بانک باید از این بعد تسهیلات خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان بپردازد که اختلاف حداقل ۴۰۰ تومانی دارد و پوشش این رقم موجب ایجاد کسری هایی جهت بانک ها می شود.

بانک ها انتظار دارند در رابطه با بخشنامه های اخیر ارزی و تغییراتی که در مورد قیمت ارز ایجاد شده، بانک مرکزی بتواند ابعاد اجرای آن را در مورد تسهیلات و سپرده گذاری مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مورد نیاز را ارائه کند.

بعد از تک نرخی شدن ارز و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان جهت دلار اکنون بانک‌ها از کسری‌های ناشی از اختلاف قیمت ایجاد شده،‌ جهت پرداخت تسهیلات ارزی گله‌مندند. 

واژه های کلیدی: اختلاف | دریافت | تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog